zondag 31 juli 2011

Wind zaaien

Hoe vaak heeft niet een student van de Christelijke Wetenschap zijn pad naar de hemel onnodig moeilijk gemaakt door niet genoeg aandacht te schenken aan de verklaring van Christus Jezus, toen hij zei: ”Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander” (Joh. 13:35). Ook Mrs. Eddy schrijft in haar Message to The Mother Church for 1902 blz. 8: “hatende of liefdeloze stervelingen zijn evenmin Christenen als beoefenaars van de Wetenschap.”
De Christian Scientist houdt steeds voor ogen, dat een liefdeloze gedachtestaat, die niet uit het bewustzijn wordt uitgeworpen, maar daarin woning vindt, ongetwijfeld zijn eigen oogst van moeilijkheden zal voortbrengen. Wij zouden waakzaam moeten zijn, zodat onze gedachten altijd liefdevol zijn! Op dit punt zijn we allemaal wel eens gestruikeld. Maar wanneer iemand ziet dat hij tekort schiet in liefde of in een andere Christelijke eigenschap, mag er geen zelfveroordeling zijn, want het heeft nooit iemand geholpen door over vroegere fouten te piekeren. De juiste houding is een verlangen om de waarheid te zien, zodat hij niet weer in de oude fouten zal vervallen, of niet weer de wind zal zaaien om de storm te oogsten.

Geen opmerkingen: