vrijdag 1 juli 2011

Waarheden

De geschiedenis herhaalt zich voortdurend. Telkens schijnt het, dat in de menselijke ervaring het kwaad de overhand krijgt over het goede en dat maakt mensen moedeloos en wanhopig, omdat zij geloven dat het goede, God, Zijn macht heeft verloren. Is dit niet een ontkenning van Waarheid? Op blz. 129 van Wetenschap en Gezondheid zegt Mrs. Eddy: “Wij moeten diep in de werkelijkheid doordringen, in plaats van alleen de uiterlijke zin der dingen te aanvaarden.” Dat is wat we moeten doen, wanneer we de leugen van het kwaad willen weerleggen en zelf vertroost en gezegend worden.
We moeten niet onze blijdschap verliezen. God zal altijd Zichzelf zijn, het almachtig en alomtegenwoordige goede. In Lukas 21:28 zei Jezus: “Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.” Het is heerlijk te weten dat het goede niet verloren kan gaan - dat het eeuwig is en dat de waarheid onsterfelijk is!
De strijd tegen de dwaling kan niet zonder moeite gewonnen worden. De nietsheid van het kwade bewijzen kan alleen wanneer we ons denken op Waarheid grondvesten. Wij moeten vastberaden doorgaan “diep in de werkelijkheid door te dringen” en voortdurend de waarheden van het zijn erkennen als oneindig, als Alles-in-Alles, de enige werkelijke schepping van Zijn volmaakte geestelijke ideeën.

Geen opmerkingen: