zondag 10 juli 2011

Tegengesteld

Op blz. 233 van Wetenschap en Gezondheid staat: “Voor het genezen van iedere ziekte is het tegengestelde feit vereist.” In algemene zin is gezondheid het ‘feit, dat tegenover’ alle ziekte staat. Hoewel ziekte gewoonlijk lichameljk schijnt, zien wij vanuit het standpunt van Christian Science, dat het een geloof is van het zogenaamde sterfelijke gemoed. Het tegendeel van dit geloof of ‘het tegengestelde feit’ is, dat gezondheid altijd en overal tegenwoordig is, omdat zij een eigenschap is van het goddelijk Gemoed. Dit goddelijk feit te begrijpen weerlegt het geloof aan ziekte en vernietigt het.
Soms verschijnt een ziekte in de vorm van koorts of ontsteking. Christian Science toont ons aan, dat koorts het aan de dag treden is van een ‘ontstoken’ gedachtenstaat, dat het vrees is, die fysiek tot uitdrukking komt in hetgeen aan de stoffelijke zinnen een ontstoken lichamelijke toestand schijnt. Wat is ‘het tegengestelde feit’ voor vrees? De Bijbel zegt: “Daar is in de liefde geen vrees.  . . .Die vreest, is niet volmaakt in de liefde.” Hij die ‘volmaakt in de liefde’ is, dus de geestelijke mens, geschapen naar het beeld van Liefde, God, kan en zal niet vrezen. Dat is dus ‘het tegengestelde feit’ om koorts, door vrees verwekt te genezen. Jezus begreep dit klaarblijkelijk, toen hij “Simons vrouws moeder”, die ‘met grote koorts bevangen’ was, genas.

Geen opmerkingen: