maandag 25 juli 2011

Oplossingsmiddel

Wanneer wij begrijpen, dat de mens één is met God, beseffen wij, dat het onze plicht is de verkeerde stoffelijke zin van het eigen-ik, dat het tegengestelde is van onze ware, geestelijke zelfheid, te overwinnen. Alleen gehoorzaamheid aan Liefde en Leven stelt ons daartoe in staat. Op blz. 242 van Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy: “Eigenliefde is nog ondoorschijnender dan een vast lichaam. Laten wij in geduldige gehoorzaamheid aan een geduldig God arbeiden om met het universele oplossingsmiddel, Liefde, de versteendheid op te lossen van de dwaling - eigenzinnigheid, zelfrechtvaardiging en eigenliefde - de dwaling, die tegen het geestelijke krijg voert en de wet is van zonde en dood.”
Onze geestelijke groei zal evenredig zijn aan ons overwinnen van eigenwil, eigengerechtigheid en eigenliefde door ons begrijpen van de goddelijke Liefde. Voor geestelijke groei is de eigenschap ootmoed nodig bij elke stap die we zetten. Zonder ootmoed zou het oplossingsmiddel, Liefde, de dwalingen (eigenwil, eigengerechtigheid en eigenliefde) niet kunnen oplossen.

Geen opmerkingen: