maandag 11 juli 2011

Nog iemand

Iedereen die Christian Science bestudeert en werkelijk verlangt intens bewust te worden van hun onvervreembare erfenis van liefde, kan beginnen met te weigeren kritische gedachten over anderen uit te spreken en  te koesteren. Want wij lezen op blz. 15 van Wetenschap en Gezondheid: “Wij moeten besluiten het kruis op te nemen en met een oprecht hart werken en waken voor wijsheid, Waarheid en Liefde. Wij moeten ‘bidden zonder ophouden’. Zulk bidden wordt verhoord, voor zover wij onze verlangens in toepassing brengen. De Meester heeft ons opgedragen in het verborgene te bidden en ons leven van onze oprechtheid te laten getuigen.”
Wanneer wij met groter eerlijkheid en dieper ootmoed onze karakterfouten erkennen en onder ogen zien, zullen wij zelfs tijdens het schijnbare verbeteringsproces in staat zijn elke kritische gedachte te vervangen door liefde en tederheid jegens hen, die evenals wij zelf nog op weg naar de hemel zijn en evenals wij ernaar streven om zichzelf te bevrijden van alles, wat niet goddelijk is. Als wij zo bidden, zal zich in ons bewustzijn het diepe verlangen ontwikkelen om aan anderen iets terug te geven van de liefde en het geduld, die aan ons bewezen zijn. En wij zullen onze medemensen tegemoet treden met de gelukkige verzekering, dat er niet een vage, niet te omschrijven vreemdeling tegenover ons staat, maar een geliefde zoon van onze Vader-Moeder God en daarom in waarheid nog iemand om lief te hebben.

Geen opmerkingen: