dinsdag 26 juli 2011

Niet tegelijkertijd

Op blz. 210 van Miscellany schrijft Mrs. Eddy: “Geliefde Christian Scientisten, behoudt uw gemoed zodanig gevuld met Waarheid en Liefde, dat zonde, ziekte en dood het niet kunnen binnentreden. Het is duidelijk, dat niets toegevoegd kan worden aan het gemoed, dat reeds vol is.”
Naarmate wij er in slagen meer en meer goede gedachten te denken, zullen wij hoe langer hoe minder kwade gedachten denken, want wij kunnen namelijk niet tegelijkertijd beide denken. De Waarheid die Christus Jezus geleerd en gedemonstreerd heeft en die Mrs. Eddy opnieuw bekrachtigd heeft in Christian Science, eist van ons, dat wij, door het vergeestelijken van ons denken het kwade vervangen door het goede. Paulus zei: "Zo is dan de liefde de vervulling van de wet." En hij bedoelde daarmee dat het enige wat van ons verlangd wordt, is meer lief te hebben in al ons denken en handelen. Het tonen van onzelfzuchtige liefde brengt oneindig veel zegeningen met zich mee, niet alleen voor onszelf, maar voor de gehele mensheid.

Geen opmerkingen: