vrijdag 29 juli 2011

Muren

Het oneindig goddelijk bewustzijn, in de mens weerspiegeld, is harmonisch en er is geen ander bewustzijn. Mrs. Eddy zegt (Miscellaneous Writings blz. 154): “De bedoeling van de goddelijke Liefde is het opwekken van het begrijpen, het naar voren brengen van het koninkrijk Gods, het bestuur van harmonie, dat reeds binnen ons is.” Wij worden bewust van het goede en zullen ingaan in het harmonische zijn, door onze gedachten gevestigd te houden op het werkelijke. Dit betekent niet, dat wij onze ogen moeten sluiten voor het kwade; wij moeten meer doen dan dit - wij moeten het kwade wèg-zien, vernietigen. Wij moeten niet toelaten, dat het kwade ons blind maakt voor ‘s mensen vrijheid en eeuwige harmonie. De mens is vrij van alle kwaad en onze kennis van dit heerlijke feit en niet ons dromen van, of praten over, dwaling, is hetgeen harmonie brengen zal in onze dagelijkse ervaring.
Jozua beval de kinderen van Israël, toen zij voor de muren van Jericho stonden: “rondom de stad [te] gaan.” Zij moesten hun gedachten gericht houden op het gewenste doel en niet op de hinderpalen; elk woord, elk verheffen van stemmen moest zijn een gejuich van dankbaarheid en overwinning - de erkenning dat God hun de stad gegeven had. Laten wij zangen van dankbaarheid zingen, zangen waarin wij God, het goede erkennen. Dan zullen de muren van twijfel en vrees ineenstorten en wegbrokkelen.

Geen opmerkingen: