zaterdag 9 juli 2011

Kerk

Wetenschap en Gezondheid, blz. 583:14-21


KERK.  Het bouwwerk van Waarheid en Liefde; al wat
berust op en voortkomt uit het goddelijk Beginsel.
De Kerk is die instelling, die het bewijs levert van haar nut
en blijk geeft het mensdom te verheffen, door het sluimerend
begrijpen uit stoffelijke geloofsvormen wakker te roepen tot
de erkenning van geestelijke ideeën en de demonstratie van de
goddelijke Wetenschap, waardoor zij duivelen, of dwaling,
uitwerpt en de zieken geneest.

Geen opmerkingen: