zaterdag 30 juli 2011

Harteklop

Iemand die actief getuigt van Leven, Waarheid en Liefde hoeft niet in zijn beurs of op zijn bankrekening te kijken voor zijn levensbehoeften, voedsel en kleding, want een beurs is gauw leeg en een bankrekening kan door onfortuinlijke omstandigheden verdwijnen. Hij beschouwt deze broze vaten niet langer als de bron van zijn voorziening en kijkt omhoog naar datgene wat bestendig en onfeilbaar is en niet uitgeput kan raken - op het onbegrensde goddelijk Gemoed!
Een oprecht getuige van Leven, Waarheid en Liefde wijdt zich met blijdschap aan liefhebben en het doen van het goede. Mrs. Eddy was altijd in de dinges des Vaders - zij weerspiegelde het goede en bewees, dat de geestelijke zin "de levende harteklop [was] van de aanwezigheid van Christus, Waarheid, die de zieken genas." (Wetenschap en Gezondheid blz. 351)

Geen opmerkingen: