donderdag 7 juli 2011

Beschermen

Het zou nooit in ons opkomen op een koude winterochtend zonder jas de deur uit te gaan, maar toch komen we dagelijks in de verleiding ons dagelijks werk te beginnen zonder ons te beschermen tegen de inblazingen van het sterfelijk gemoed. In de Evangeliën lezen we dat Jezus zich dikwijls uit de menigte terugtrok om met God te communiceren. In Wetenschap en Gezondheid blz. 32 lezen we: “Hij onttrok zich aan de stoffelijke zinnen om zijn hart met klaardere, met geestelijke inzichten te verkwikken.” Als de Meester-Christen het nodig vond zijn voorraad waarheid en liefde telkens te hernieuwen, dan is het beslist voor ons nodig trouw de bezielende waarheden, die in onze lespreken staan te besturen en te overdenken. In ondubbelzinnige termen zei Paulus tegen de Efeziërs: “Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel.”
Laten we met blijheid elke dag beginnen met onze geestelijke bewapening door ernstig te bidden. Alles wat niet van God, het goede, komt verdwijnt uit ons bewustzijn. Dan zal ons leven gelukkig, harmonisch en vruchtbaar zijn.

Geen opmerkingen: