zondag 19 juni 2011

Willen en werken

God is de schepper van de mens, het enige Gemoed, Leven, Zijn, de enige substantie, en God is almachtig en alomtegenwoordig. God heeft de mens geschapen om al de eigenschappen van zijn schepper tot uitdrukking te brengen en er is niets, wat de Godheid verhinderen of beletten kan haar doel te bereiken. Christus Jezus heeft voor de hele mensheid de geestelijke feiten van volmaakte gezondheid, zondeloosheid, reinheid, overvloedige voorziening, heerschappij en eeuwig leven gedemonstreerd. Voor alle komende eeuwen blijft zijn heerlijke belofte van kracht.
God is ons tot hulp. Hij is altijd nabij om ons te bemoedigen, te vertroosten en te steunen.  In Filippenzen lezen wij: “Het is God die in u werkt beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen.” In Miscellaneous Writings (blz. 330) schrijft Mrs. Eddy  de liefdevolle en bemoedigende woorden: “Paulus heeft geschreven: ‘Verblijd u in de Heere allen tijd!’ En waarom ook niet - daar ‘s mensen mogelijkheden oneindig zijn, gelukzaligheid eeuwig is en wij ons hier en nu daarvan bewust kunnen zijn.”

Geen opmerkingen: