dinsdag 28 juni 2011

Vooroordelen

Wanneer een student van Christian Science zijn motieven, doeleinden en verlangens - al zijn gedachten - toetst aan de geestelijke volmaaktheid, zal hij veel dwaling tegenkomen, die verbeterd en uitgeschakeld moet worden. Het kan gebeuren dat hij lange tijd geen zegening of blijdschap heeft ervaren, omdat hij toegelaten heeft, dat vooroordelen hem in de weg stonden, zijn inzicht verduisterden en hem misleidden. Vooroordelen maken deel uit van de overtollige, ongewenste gedachtelijke bagage, waarvan de student zich zal moeten ontdoen en die hij moet vervangen door datgene, wat hem opheft, bevrijdt en zegent. En hoe kan dit tot stand gebracht worden?
Allereerst moet worden erkend, dat vooroordelen  de onaantrekkelijke, vrede-verstorende gevolgen zijn van het verkeerde begrip van een zelfheid, een zelfheid die beweert niet afhankelijk te zijn van God. Vooroordelen zijn een zeker bewijs van egoisme en van bekrompenheid, en geen weldenkend mens wil daarvan slaaf zijn. Maar wanneer wij uitdrukking geven aan geduld, christelijk mededogen en barmhartigheid in plaats van aan irritatie, vitterige kritiek en een verkeerd oordeel voelen wij ons gelukkiger en rustiger.  De christelijke denker tracht zijn leven eerlijk en onafgebroken in overeenstemming te brengen met de standaard van volmaaktheid, van het goddelijk Gemoed en de goddelijke Liefde.
Jezus leerde in de tempel : “Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.” Met andere woorden, wij moeten de gedachten, die tot ons komen, beoordelen naar de standaard van juistheid, de standaard van het goddelijk Beginsel, dat niet aangetast wordt door persoonlijke invloeden en overwegingen. De Christus-wijze van denken is die van mededogende, hoop-gevende liefde. Alleen het pad van Liefde leidt tot licht en vrijheid, tot geluk en gezondheid, en dit is de weg om vooroordelen te overwinnen.

Geen opmerkingen: