zaterdag 25 juni 2011

Vasten

In het licht van de ontdekking van  Christian Science worden de geïnspireerde geschriften wondermooi uitgelegd. Op blz. 242 van het leerboek  lezen wij: “Er is slechts één weg naar de hemel, de harmonie, en Christus wijst ons die weg in de goddelijke Wetenschap. Deze weg is: geen andere werkelijkheid te kennen - geen ander bewustzijn van het leven te hebben - dan het goede, God en Zijn weerspiegeling, en boven de zogenaamde lasten en lusten der zinnen uit te stijgen.”
Toen de discipelen Jezus vroegen, waarom zij er in het geval van de jongen met vallende ziekte, niet in slaagden hem te genezen, antwoordde Jezus: “Dit geslacht vaart niet uit  dan door bidden en vasten.” In Miscellany blz. 222 geeft Mrs. Eddy de volgende verklaring voor wat vasten is: “Zich er van onthouden de beweringen der zinnen te beamen.” Jezus heeft nooit gezegd dat ascetisme het denken of het leven van de mens zou vergeestelijken. Het ontkennen en vernietigen van het kwaad, niet het zich onthouden van stoffelijk voedsel, is vasten in de ware zin. Naarmate Christian Scientisten door geestelijk begrijpen zich van alles onthouden, wat in hun denken en leven niet gelijk is aan God, ervaren zij de vreugde van een geestelijk bewustzijn, beseffen zij de heerschappij van de mens over het kwaad en zijn zij in staat de genezingswerken te volbrengen, die Christus Jezus zijn volgelingen opdroeg te doen.
In het heiligdom van een vergeestelijkt bewustzijn, dat met het goede gevuld is, is er niets, waarvan wij ons onthouden moeten. Het kwaad heeft daar geen plaats. Zo gaat de belofte uit de Openbaring 2:7 in vervulling: “Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.”

Geen opmerkingen: