maandag 6 juni 2011

Substantie

Het probleem van gezondheid wordt in Christian Science uitgewerkt vanuit het standpunt van Geest, niet vanuit de stof. In Miscellaneous Writings (blz. 333) legt Mrs. Eddy de nadruk op de noodzakelijkheid in dit opzicht onvoorwaardelijk vertrouwen te hebben, waar zij zegt: “Waar zijt gij, sterveling, die u afwendt van de goddelijke bron van het zijn en een beroep doet op de stof om het probleem van Gemoed uit te werken en mee te helpen om de liefelijke harmonieĆ«n van Geest, met betrekking tot het heelal, de mens inbegrepen te leren kennen en te gewinnen?”
Iedere keer weer moeten wij ons in herinnering brengen, dat wij goedbeschouwd niet met de fysieke toestand te maken hebben, maar dat ons de gelegenheid geboden wordt te bewijzen, dat de mens niet stoffelijk is, maar geestelijk, niet onrein, maar rein, niet ziek maar gezond, niet zwak maar sterk, niet gebonden maar vrij. Dit ware begrip van ons probleem brengt met zich mee, dat wij het door volkomen vertrouwen op God en met vreugdevolle volharding uitwerken. Terwijl we dit probleem uitwerken, vinden wij de weg van bevrijding uit zonde, lijden en dood, de weg van substantie, gezondheid, onsterfelijkheid.

Geen opmerkingen: