dinsdag 21 juni 2011

Ontvankelijk

Op blz. 307 van Miscellaneous Writings schrijft Mrs. Eddy: “God schenkt u Zijn geestelijke ideeën en op haar beurt geven deze u datgene wat gij iedere dag nodig hebt. Vraag nooit voor morgen. Het is voldoende, dat de goddelijke Liefde een immer-tegenwoordige hulp is en indien gij wacht, zonder te twijfelen, zal elk ogenblik in al uw behoeften worden voorzien.”
De woorden “zonder te twijfelen”, wijzen op de noodzakelijkheid het goede te verwachten.
Hoe kan ik de twijfel bij mij wegnemen? vraagt iemand die lang heeft geworsteld met armoede, disharmonie of ziekte. Door God en zijn overvloedige en immer-tegenwoordige voorziening voor al Zijn kinderen meer en beter te begrijpen. In Wetenschap en Gezondheid blz. 587 omschrijft Mrs. Eddy God als “De grote IK BEN, de alwetende, alziende, alwerkende, alwijze, alliefhebbende en eeuwige; Beginsel; Gemoed; Ziel; Geest; Leven; Waarheid; Liefde; alle substantie; intelligentie.” De mens naar Gods beeld geschapen, heerschappij hebbend “over de gehele aarde” verkeert in een toestand van ontvankelijkheid. Hij is ontvankelijk voor alles, wat de Vader hem schenkt. Wanneer deze waarheid zich in het menselijk bewustzijn ontvouwt, zal in elke nood worden voorzien.

Geen opmerkingen: