vrijdag 17 juni 2011

Mist

Kunnen wij verwachten een helder begrip omtrent God te krijgen, wanneer wij niet zijn geboden bestuderen en deze gehoorzamen, voor zover we deze begrijpen? “Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft,” heeft Paulus gezegd (Fil 4:13). Mrs. Eddy leert ons, datgene in toepassing te brengen wat wij reeds begrijpen. Wat wij begrepen hebben, bewijzen wij in onze demonstratie. Juist zoals wij een bergpad stap voor stap beklimmen, zo gaan wij stap voor stap in geestelijk begrijpen. Wij kunnen niet verwachten dat onze onwetendheid omtrent God in een ogenblik zal vervangen worden door volkomen begrijpen. Wij moeten ootmoedig en ernstig bidden, zoals de Psalmdichter deed: “Zend Uw licht en Uwe Waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot de berg Uwer heiligheid en tot Uwe woningen.” (Ps. 43:3)
Wanneer wij moeilijkheden op te lossen hebben, laten wij dan geduldig God verwachten, laten wij er aan denken dat Hij altijd tegenwoordig is, dat geen ‘mist’ ons uitzicht op de geestelijke werkelijkheid kan verduisteren of ons werkelijke zijn als weerspiegeling van Liefde, voor ons kan verbergen. De mist zal zeer zeker optrekken.

Geen opmerkingen: