donderdag 23 juni 2011

Hooghouden

Als verklaring van het woord “feit” vind je in het woordenboek “alles wat geacht wordt werkelijk te bestaan” en “alles wat absoluut waar is.” Het geestelijke feit is een idee van het goddelijk Gemoed, een uiting van Waarheid, een openbaarwording van het oneindig Beginsel. Het is een feit dat God onsterfelijke Ziel is. De ene oneindige Geest, God, en Zijn idee, de mens en het heelal, zijn eeuwige waarheden, zonder begin of einde. Het geestelijk bewustzijn, het koninkrijk der hemelen, is samengesteld uit goddelijke werkelijkheden, de openbaarwordingen van Waarheid. Dwaalgeloofwijzen schijnen op de voet gevolgd te worden door de dood, terwijl geestelijke feiten gezondheid en eeuwig leven brengen.
Zij die de feiten van Christian Science hooghouden, beseffen, dat alle onvolmaaktheden wangeloofwijzen zijn, zonder werkelijkheid, tegenwoordigheid of macht. Zij weten dat alle werkelijke zijn volmaakt is, gelijk de Vader, de bron van alle geestelijke feiten, volmaakt is. Wat niet volmaakt is, is niet bestaande, niet een feit, maar sterfelijk verdichtsel. Op deze basis van Waarheid wordt alle genezing tot stand gebracht. Vervang elk onwaar ziekte- of zondegeloof door de daar tegenoverstaande feiten van gezondheid en goedheid, en disharmonie zal verdwijnen en harmonie heersen. “Nu zijn wij kinderen Gods”, heeft Johannes gezegd. Nu zijn wij in werkelijkheid de ideeën van God, het goede, en wordt het goede en niets anders dan het goede in ons openbaar. Het hooghouden van het feit van de geestelijke volmaaktheid brengt genezing.

Geen opmerkingen: