zondag 5 juni 2011

Gedachtelijk werk

“Elke menselijke gedachte moet zich instinctmatig tot het goddelijk Gemoed wenden - haar enig middelpunt en haar enige intelligentie,” schrijft Mrs. Eddy in Miscellaneous Writings (blz. 307-308). Een uitstekende manier om intelligenter denken te gaan demonstreren is eenvoudig te beginnen met God te erkennen als de bron en de gever van de intelligente gedachten die we reeds hebben. Deze erkenning moeten we zorgvuldig, grondig en dankbaar doorvoeren. Het kan zelfs nuttig zijn dit af en toe hardop uit te spreken. God moet erkend worden als de oorsprong van ons juist denken (zowel voor als nadat wij het tot uiting moeten brengen). Wanneer dit gedachtelijk werk eerlijk en met begrip gedaan wordt, zoals Christian Science leert, stromen de nodige ideeën overvloedig in ons bewustzijn. Omdat intelligentie onbegrensd en universeel is, is zij opgewassen tegen elke onrechtmatige eis, die haar kan worden gesteld. Er is in de menselijke ervaring geen enkel probleem, dat niet uitgedacht en tot een goed resultaat gebracht kan worden op de basis van de wetenschappelijke uitleg, dat intelligentie in wezen ontleend is aan God, oneindig Gemoed.

Geen opmerkingen: