donderdag 9 juni 2011

Bezorgdheid

Degenen, die zich afvragen: ‘Hoe is het mogelijk niet bezorgd te zijn met zoveel leed en lijden om ons heen?’ zullen enigszins in verlegenheid kunnen zijn door het antwoord van Jezus (Johannes 14:1): “uw hart worde niet ontroerd;”. Maar de woorden die daar direct op volgen: “gij gelooft in God, gelooft ook in Mij” wijzen ons de weg. Wanneer moeilijkheden voortkomen uit het niet begrijpen van Gods oneindige goedheid, dan is de weg daaruit om onze gedachten op God te richten en die op God gevestigd te houden. Jezus bewees de macht van God en wij moeten de macht van het goede, de macht van het goddelijk Gemoed gebruiken zoals Jezus deed, om alle vormen van het kwaad en van bezorgdheid te overwinnen. Eenieder die voor de oplossing van problemen op geen andere macht dan Geest of Gemoed vertrouwt, streeft er voortdurend naar hun denken te zuiveren en hun geestelijk begrijpen te verhelderen. Hun strijd is niet een blind, hopeloos vechten tegen hardnekkige werkelijkheid. Zij zijn vastbesloten zich te houden aan hetgeen zij beseffen van de eenheid van de mens met God. Want zij weten dat de stralen van de zon de duisternis overwinnen, niet door tegen de duisternis te vechten, maar door hun een-zijn met de zon. Mrs. Eddy leert ons in Pulpit and Press (blz. 3) dat “onze veiligheid is gelegen in ons vertrouwen, dat wij inderdaad wonen in Waarheid en Liefde, ‘s mensen eeuwige woning. Zulk een hemelse verzekerdheid maakt een einde aan alle oorlog en doet geweld ophouden, want de goede strijd, die wij gestreden hebben, is voorbij en de goddelijke Liefde geeft ons het ware begrip van overwinning.”

Geen opmerkingen: