maandag 27 juni 2011

Bewustwording

Door bestudering van Christian Science wordt een steeds helderder begrip verkregen van het ware zijn. Het is een streven naar bewustwording van de waarheid omtrent God en Zijn idee, de mens en het beseffen dat de mens, door weerspiegeling de vermogens bezit van Geest, die volmaakt en eeuwig zijn. Christian Science openbaart aan de mens de “nieuwe hemel en de nieuwe aarde” Gods door het geestelijk heelal en de geestelijke mens te openbaren - waar volmaaktheid heerst onder het bestuur van de volmaakte geestelijke wet; waar niets kan worden geschaad of vernietigd; en waar de zinnen van Geest op volmaakte wijze werken en door alle eeuwigheid heen op volmaakte wijze zullen blijven werken.
“Een horend oor, en een ziend oog heeft de Heere gemaakt, ja, die beide” (Spreuken 20:12). Al wat wij horen is geestelijke waarheid, al wat wij zien zijn Gods ideeën. En het is de geestelijke zin die ons in staat stelt, zowel geestelijk te horen als te zien. Niets kan ons verhinderen de vermogens van Geest te gebruiken, wanneer wij beseffen dat de mens - ons ware geestelijke ik - altijd een is met het Gemoed, de oorsprong of bron van deze vermogens.

Geen opmerkingen: