dinsdag 17 mei 2011

Zelf-mesmerisme

De hele mensheid verlangt naar bevrijding uit al datgene wat ongelukkig maakt, uit ziekte, lijden en pijn, uit gebrek en gemis van allerlei aard, uit eenzaamheid, smart, vrees, en in zekere zin verlangt de mensheid bevrijd te worden van zonde. Een afwachtende houding aannemen en hopen dat er iets gebeuren zal, brengt nooit de begeerde vrijheid. “Oneindige vooruitgang”, zoals Mrs. Eddy “het concrete zijn” (Miscellaneous Writings, blz. 82) noemt zal zich niet manifesteren.
Alle ongelukkige toestanden hebben hun oorzaak in het ontkennen van de alomtegenwoordigheid en almacht van God of het goede.
Een individueel aannemen van dwaling, vereist een individueel rechtzetten, en het heerlijke van dit individueel recht-zetten is, dat het ten slotte universele verlossing zal brengen.
Zelf-mesmerisme is een obstakel voor een volkomen verwezenlijking van de ons door God geschonken vrijheid. Naarmate wij dat beter begrijpen en wij beginnen in te zien en er in slagen zelf-mesmerisme te overwinnen, worden onze ogen geopend en op Waarheid gericht. Christian Science maakt duidelijk dat naar mate wij wakker zijn, dus naarmate wij ons denken zuiver houden en grondvesten op het goddelijk Beginsel, Liefde, gaan wij meer en meer beseffen, dat wij hier en nu leven in de goddelijke tegenwoordigheid, die alles buitensluit, wat daaraan ongelijk is. Wij zien dan dat wij niet slachtoffer zijn van ongunstige omstandigheden of van wetten, die ziekte, pijn, lijden, verlies van kracht of gemis aan levensmoed veroorzaken, en dat wij zelfs niet slachtoffer zijn van of ons moeten onderwerpen aan het algemeen geloof aan moeilijke omstandigheden.

Geen opmerkingen: