dinsdag 10 mei 2011

Rijkdom

Soms heeft iemand, die Christian Science bestudeert en vele fysieke moeilijkheden overwonnen heeft, zo lang met een financieel probleem geworsteld, dat hij geneigd is te geloven dat gebrek moeilijker te genezen is dan ziekte. Onmiddellijk moet worden ingezien, dat dit door dwaling ingefluisterd wordt en het direct moet worden ontkend, want zoals Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid, blz. 210: “Jezus genas ziekte en zonde door één en hetzelfde metafysische proces.”
Een toestand van gebrek is een ontkenning van de geestelijke waarheid, dat de voorziening van goddelijke Liefde hier en nu in onbeperkte overvloed voor al Zijn kinderen aanwezig is. De enige macht, die een leugen schijnbaar kan hebben, is de macht, die stervelingen er ten onrechte aan toeschrijven. Naar de mate van waakzaamheid en vastberadenheid, waarmee hij iedere leugen terugwijst, welke de stoffelijke zinnen aan zijn bewustzijn voorleggen, zal hij, die Christian Science bestudeert, bewijzen, dat die leugen geen werkelijk bestaan heeft. Hij verklaart in zijn gedachte onmiddellijk de milddadigheid van God. Hij houdt stilzwijgend voor ogen, dat de onbegrensde rijkdommen van de Vader nooit verloren gaan. Hij bevestigt dat deze rijkdommen geestelijk en onvernietigbaar zijn en dat zij altijd bereikbaar zijn voor de mens, die de liefde van de Vader weerspiegelt.
Omdat Jezus nooit één ogenblik toeliet, dat een stoffelijke leugen zijn geestelijke visie van Liefdes rijkdommen zou verduisteren, was hij in staat de menigte te spijzigen met zeven broden en enkele vissen.

Geen opmerkingen: