zondag 8 mei 2011

Ontvouwing

Wanneer wij op goddelijke wijze onze problemen uitwerken, hoeven we niet te strijden of moeite te doen voor ons recht op vooruitgang, want wij zullen ervaren, dat wij op even natuurlijke wijze vorderingen maken, als een knop zich in het licht tot een bloem ontvouwt. Waar het bewustzijn van Waarheid woont, is er geen plaats voor het geloof aan zaken zoals oudere leeftijd, plichten thuis of op ons werk, die ons moe zouden maken, of ons zouden kunnen verlammen om juist te denken. Integendeel moeten wij de waarheid weten, die “de mens de eeuwigdurende grootsheid en onsterfelijkheid van ontvouwing, kracht en prestige” toekent (Wetenschap en Gezondheid, blz. 244).
Ingeval het sterfelijk gemoed de gedachte aan mislukking, ontmoediging en gebrek aan ons opdringt, laten we dan de gelegenheid aangrijpen onszelf dieper te wortelen in de rijke bodem van Waarheid, die oneindige overvloed geeft aan elke ernstige zoeker. Wanneer wij op deze wijze onze weg gaan, zullen we de vooruitgang ervaren, die bereikt wordt door een leven, dat vertrouwt op de zich immer-ontvouwende macht van het oneindig Gemoed.

Geen opmerkingen: