vrijdag 13 mei 2011

Hoogte

Christian Science leert ons niet alleen hoe wij de geestelijke wapenrusting kunnen gebruiken, maar geeft ons ook de zekerheid dat bevrijding van kwaad, ziekte en dood heden ten dage binnen het bereik is van allen die er ernstig naar streven, de waarheid te kennen. Op blz. 116 van Miscellaneous Writings geeft Mrs. Eddy een beeld van de gehoorzaamheid en de onzelfzuchtige dienst die in de strijders van God noodzakelijk zijn: “Het gehoorzamen van het goddelijk Beginsel dat gij, volgens uw belijden, begrijpt en liefhebt, bewijst de Waarheid. Nooit uw post te verlaten, nooit de wacht te verzuimen, nooit slecht gehumeurd te zijn, altijd klaar te zijn om voor God te werken - dat is gehoorzaamheid; dat is ‘getrouw zijn over weinig’. Als in een enkel opzicht gehoorzaamheid ontbreekt, ontgaan u de wetenschappelijke regels en diens beloning: namelijk, ‘over veel’ gesteld te worden.”
Als wij kijken naar de blijkbare onrust en gisting in de huidige wereldgebeurtenissen, is het troostend en bemoedigend te weten, dat wij door gehoorzaamheid aan de leer van Christus Jezus er ons van bewust kunnen zijn, dat het goddelijk Beginsel heerst en dat wij deze heerschappij inderdaad in menselijke aangelegenheden in werking zien, waardoor de wereldvrede wordt gevestigd. Laten wij er meer voor waken de hoogte te bereiken van het ware begrip van het zijn, volgens het goddelijk Beginsel, en bewijzen te geven van de liefde die handelt zonder aanziens des persoons en van de verlossing die voor allen geldt.

Geen opmerkingen: