donderdag 7 april 2011

Onlichamelijk

Christus Jezus heeft de weg van Leven  duidelijk uitgelegd. Hij ging uit van het standpunt dat God onlichamelijk is, dat Hij Geest, Gemoed, de enige Schepper, de Vader-Moeder van de mens is en dat de mens de onlichamelijke uiting is van Gemoed. Hij sprak van de mens als het volmaakte kind van God, van Geest en hij leerde, hoe de onontbeerlijk menselijke voetstappen gedaan moesten worden om dit ideaal uit te beelden. Hij leerde: “De poort is eng en de weg is nauw die tot het Leven leidt.” Het begrijpen dat God onlichamelijk, goddelijk Beginsel is en de mens Gods onlichamelijke idee, geeft de mens in steeds toenemende mate het vermogen om de voorschriften van Jezus te gehoorzamen.
Waar we door fouten geleerd hebben, kunnen wij ons van deze afwenden en, wijzer dan voorheen, voorwaarts gaan. Dit hebben we niet aan de fouten te danken, maar aan het feit dat goddelijke wijsheid altijd alle fouten rechtzet. God is de oneindige liefde, grenzeloos genadig, en daarbij is Hij almachtige Waarheid, die gehoorzaamheid aan de vaststaande wet eist. Het is noodzakelijk dat we inzien hoe groot het belang is van waken tegen de grote gevaren, die onze geestelijke groei en onze gedachtelijke ontwikkeling bedreigen. Daarom is het nodig een vast vertrouwen te hebben in de macht van Waarheid en Liefde om ons tegen al deze gevaren te beschermen.

Geen opmerkingen: