maandag 18 april 2011

Dag

Het is belangrijk en het brengt ons veel zegen, als wij voortdurende de Sabbat gedenken, zoals ons in het vierde gebod wordt opgelegd. Wat wil dit gebod zeggen? Wat is de betekenis van deze dag? In het tweede hoofdstuk van Genesis lezen wij:  “Toen nu God op de zevende dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend, en die geheiligd; omdat Hij daarop gerust heeft van al Zijn werk, dat God geschapen had, om te volmaken.” Gods rusten omvatte dus Zijn zegen. Lange tijd leek het alsof deze opvatting van rust verloren was gegaan en de mensheid zich tevreden met de Sabbat-rust alleen naar het uiterlijk te houden.
Jezus Christus heeft ons echter in zijn grote liefde teruggeleid tot het ware inzicht. Wat deed hij op de Sabbat-dag? Hij genas. In het Evangelie van Lucas lezen wij dat hij op de Sabbat-dag een vrouw die ‘samengebogen’ was, losmaakte uit haar banden. Hij begreep de volmaakte schepping van zijn Vader, die ook de Vader van ons allen is. Hij zag het ware wezen van deze dochter van Abraham als Gods volmaakte idee. Wat kan ons beletten altijd weer de volmaakte schepping van God te gedenken en onze medemensen te zien, zoals Christus hen zag? Niets, want ons oprecht verlangen om steeds meer van Gods wezen te begrijpen, zal ons in staat stellen, dit te doen.
Wij weten dat zegeningen niet beperkt kunnen zijn tot bepaalde dagen. Wat verstaan wij onder het woord ‘dag’? Mrs. Eddy omschrijft het op bldz. 584 van Wetenschap en Gezondheid gedeeltelijk als “Uitstraling van Leven, licht, de geestelijke idee van Waarheid en Liefde.” Deze dag, of geestelijke werkzaamheid, is een ware staat van het bewustzijn, en heeft daarom geen begin en geen einde.

Geen opmerkingen: