dinsdag 29 maart 2011

Wet

Op blz. 587 van Wetenschap en Gezondheid omschrijft Mary Baker Eddy “heaven” (hemel) o.a. als “harmonie; heerschappij van Geest; bestuur door het goddelijk Beginsel.” Het spreekt van zelf dat dààr waar Geest, het goddelijk Beginsel, regeert, volmaakte orde moet zijn. In het bestuur van het absolute Beginsel moet alles in overeenstemming zijn met de onveranderlijke wet. Daarom is het geestelijk heelal, de heerschappij van wet en orde oppermachtig.
Het is duidelijk dat de mens in al zijn betrekkingen tot God, het goddelijk Gemoed, gesteld is onder en bestuurd wordt door deze onfeilbare, onveranderlijke wet van Geest. Daarom vertoont alles dat op de mens en zijn welzijn betrekking heeft, altijd het hoogste begrip van ordelijkheid en harmonie.
Niets is overgelaten aan het toeval bij het bestuur van de werkelijke mens en het geestelijk heelal, omdat deze de volmaaktheid en harmonie van het goddelijk Beginsel weerspiegelen. In het gebied van de werkelijkheid bestaat geen toeval of verandering. Niets in Gods koninkrijk is onderworpen aan onzekerheid of veranderlijkheid. In het geestelijk gebied zijn geen ongelukken, geen vergissingen. Daarom beweegt alles zich met absolute juistheid en stiptheid. De wonderlijke nauwkeurigheid waarmee de hemellichamen van het astronomisch heelal zich bewegen, is een beeld van de volmaakte orde en harmonie die uitdrukking vindt in het gehele heelal van God, Geest, Gemoed, en dat is het enig werkelijke en blijvende heelal. De ongelukkige ervaringen van de zogenaamde sterfelijke mens zijn te wijten aan de schijnbare afwezigheid van de goddelijke orde en de geestelijke wet. De mens is altijd de volmaakte, intelligente uitdrukking, beeltenis of idee van Gemoed, Geest, Beginsel, met inbegrip van absolute wet en orde.
Vol vertrouwen zien wij er naar uit, dat de mensheid vollediger zal erkennen dat “het bestuur zal rusten op zijn schouder”, en ondertussen zullen zij, zoals Mrs. Eddy op blz. 97 van Wetenschap en Gezondheid heeft gezegd, “wet en orde handhaven en blijmoedig de zekerheid van uiteindelijke volmaaktheid afwachten”.

Geen opmerkingen: