vrijdag 11 maart 2011

Vader-Moeder

Een ander woord voor God - en misschien is dat wel de meest essentiële naam voor God - is de Vader. Jezus karakteriseerde Hem duidelijk als zodanig. Hij zei: “Gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want één is uw Vader, namelijk die in de hemelen is.” (Matt. 23:9)
Wanneer wij als Christian Scientisten God Vader noemen, dan voelen wij daar niet het geslacht in. God is niet alleen maar een mannelijke God. God is in feite ook de ene geestelijke Moeder van ons allen. Om met Jesaja te spreken: ”Als een dien zijn moeder troost, alzó zal Ik u troosten.” (Jes. 66:13)  Maar God als Moeder is ook weer niet een God die vrouwelijk is in geslacht, maar een God die oneindige goddelijke Liefde is, die haar kinderen volmaakt vormt en hun leven, identiteit en ware, geestelijke liefde schenkt.
Dus God is ons aller éne Ouder, onze Vader-Moeder Liefde, een volkomen en compleet wezen die ons, Zijn kinderen, schept. Onze Vader-Moeder God is de bron van alle eigenschappen van de mens, dus zowel van de eigenschappen die als mannelijk, als die als vrouwelijk te boek staan. In werkelijkheid geven die dus geen geslacht aan maar drukken zij de kracht, de wijsheid, de schoonheid en de liefde uit die Gods wezen zijn en daardoor ook van ons - man en vrouw -, Zijn kinderen.  
Wanneer we meer leren over God als Vader-Moeder, ontdekken wij onszelf, wie en wat we zijn en zien onszelf als de uitdrukking van al de voortreffelijke eigenschappen van God. Wanneer we Gods kwaliteiten meer en meer tot uitdrukking brengen, tonen we minder verkeerde menselijke karaktertrekken. God heeft ons intelligentie, betrouwbaarheid en moed gegeven. In ons ware zelf zijn we allemaal liefdevol, rein, gezond, onbevreesd en onafhankelijk van alles behalve van God.

Geen opmerkingen: