zaterdag 12 maart 2011

Tweedracht

Wanneer wij allen God aanvaarden als de bron van ons ware zelf is er niets meer dat harmonische verhoudingen in de weg kan staan. Het tegenovergestelde, de gedachte van disharmonie en gespannen verhoudingen, is altijd het werk van de duivel of het éne kwaad. In Christian Science noemen wij deze tweedracht zaaiende gedachte “het sterfelijk gemoed”, de zogenaamde bron of vader van alle verkeerde denken en doen.
U weet dat we allen maar één Vader hebben. Als er maar één God is, is er ook maar één Vader-Moeder. Het vleselijk of sterfelijk gemoed kan onmogelijk de onvolkomen mens die het kwade kent, scheppen of er de vader van zijn. God, het goede, is de enige Schepper of Vader en Hij maakt alleen het goede. Daarom moet de mens die door het sterfelijk gemoed schijnt gemaakt te zijn een dwaalbegrip, een leugen zijn. Zo spreekt Christus Jezus tenminste over deze schijnbare bron of vader van het kwaad. Hij zei: “Hij is een leugenaar en de vader der leugen” (Joh. 8:44).
De onvolkomen stoffelijke mens is niet de ware mens, het beeld en de gelijkenis van onze Vader-Moeder God, die oneindige Geest en goddelijke Liefde is. De werkelijke man of vrouw is compleet en volkomen, tevreden en gezond en manifesteert Gods geestelijke eigenschappen.

Geen opmerkingen: