woensdag 2 maart 2011

Onsterfelijk

Jesus wees ons de weg. Nadat hij gekruisigd en volgens de algemeen aanvaarde maatstaven dood was, kwam hij uit het graf te voorschijn met hetzelfde lichaam en even actief als vroeger. Zijn verdere geestelijke vooruitgang, de hemelvaart, toonde aan hoe de illusie van een sterfelijk leven werkelijk eindigt. Niet in de dood, maar in leven, geestelijk, onsterfelijk, eeuwig. Het leven, dat God reeds aan een ieder van ons gegeven heeft. Ook wij kunnen beginnen dit eeuwige leven door de Christus te vinden, wanneer we ons in gedachten afwenden van de stof naar Geest, van de sterfelijke mens naar Gods geestelijke mens, ons ware zelf.
Nu zullen sommigen van u misschien zeggen: “Hoe kunt u bewijzen wat Jezus en zijn discipelen deden? Wij hebben geen bewijs, dat de Bijbel waar is.” Het beste bewijs, dat de wonderen uit het Nieuwe Testament inderdaad plaatsgevonden hebben, is dat goddelijke genezing ook in onze tijd beoefend wordt. Gedurende eeuwen verloren gegaan, werd het werk van geestelijke kerken, aan de moderne Christenheid teruggegeven. Dit gebeurde ongeveer 125 jaar geleden door de ontdekking, dat Wetenschap en religie één zijn -- Christelijke Wetenschap. Het leven werd herontdekt als goed, geestelijk en niet leidend tot de dood, maar onsterfelijk, eeuwig.

Een artikel van recente genezing: Symptomen van kanker verdwenen

Geen opmerkingen: