zondag 13 maart 2011

Nederig

Ware nederigheid laat ons vol blijdschap tot de erkenning komen: "Ik heb het recht om heel de volheid van het geestelijk goede te genieten, omdat ik Gods geliefde kind ben. Ik ben in staat om alle geestelijke eigenschappen steeds meer tot uitdrukking te brengen. en ik weet dat alle juiste mogelijkheden voor me openstaan, omdat ik het geestelijk goede tot uitdrukking breng."
Hoe kunnen we nederig worden? 
Toen Jezus gevraagd werd wie de grootste was in het Koninkrijk der hemelen antwoordde hij: “Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.” (Matt. 18:3)  Wordt gelijk de kinderkens. Wie is nederiger dan een klein kind? Jezus zei ook: “Laat de kinderkens tot mij komen, en verhindert ze niet.” (Mark 10:14) Wie bedoelde hij met dat ‘mij’? Verwees hij daarmee naar de menselijke Jezus? Als dat zo was, zouden zijn woorden in deze tijd geen waarde meer hebben; dan golden ze alleen voor zijn eigen tijd. Maar hij heeft ook gezegd: “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.” (Matt. 24:35)
Wat bedoelde Jezus met zijn verwijzing naar kinderen? Toen hij zei: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet”, zei hij eigenlijk: “Laat uw reinheid, uw onschuld, uw vertrouwen en uw vreugde tot de Christus komen.” Het kind dat wij naar de Christus moeten laten gaan, is onze ware individuele wezen en wij moeten dat kind laten groeien door het te koesteren en lief te hebben totdat het “de grootte der volheid van Christus” (Ef. 4:13) bereikt, Gods geestelijk volmaakte model van het menszijn. We moeten ons door Jezus laten leiden en het kind dat in ons leeft, naar de Christus toe laten gaan, dan brengen we ware nederigheid tot uitdrukking.

Geen opmerkingen: