donderdag 17 maart 2011

Kwaliteiten

In ons leven geven we uitdrukking aan ons werkelijke karakter door juiste ideeën of goddelijke kwaliteiten. De liefde, goedheid en schoonheid van ons ware karakter geven blijk van heel de glorie van de Christus-idee. En we moeten niet toelaten dat de gaafheid van het karakter dat we van God gekregen hebben wordt aangetast. We hoeven niet te accepteren dat verkeerde karaktertrekken van onszelf zijn!
Zonde - het overtreden van Gods geboden - vormt een mentale barrière die ons  belemmert de vrijheid, die ons rechtens toekomt, te bereiken. De fout die er aan ten grondslag ligt is de verkeerde identificatie van onszelf, die ons laat geloven dat we van God gescheiden zijn en dat we allemaal ons eigen gemoed en een persoonlijk karakter hebben.
Dat verkeerde beeld van onszelf belet ons het volle potentieel te genieten van ons geestelijk zelf en kluistert ons aan de beperkingen en tekortkomingen van een eindige persoonlijkheid. Maar door de erkenning van onze eenheid met het goddelijk Gemoed kunnen we de juiste ideeën of goddelijke eigenschappen weerspiegelen en onszelf vrijmaken van deze gebreken en beperkingen. De stralende weerspiegeling van Gods Geest is het licht van de Christus dat de duisternis van het kwaad verdrijft. Paulus spreekt over dat licht in de Bijbel: “God . . . heeft het doen schijnen in onze harten om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.” ( 2Kor. 4:6 volgens de Engelse Bijbelvertaling)
Wanneer we niet langer vasthouden aan een menselijk begrip van persoonlijkheid worden we bevrijd van een gevoel van gevangenschap in een fysiek lichaam, bevrijd van ons menselijk, sterfelijk verleden, en de dwalingen en beperkingen van een eindige persoonlijkheid. Dan kunnen we rusten in de Liefde die het licht en de vrijheid van Gods heelal ziet dwars door de mist van het stoffelijk geloof heen. En we ervaren de vreugde van bevrijding door Christus.

Geen opmerkingen: