dinsdag 8 maart 2011

Goddelijke natuur

Wat moeten we doen om de volmaakte geestelijke mens beter te begrijpen? Hoe kunnen we ons meer van hem bewust worden? Een goed begin is de Bijbeluitspraak : “En God zeide: Laat ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis” (Gen 1: 26). En omdat de Bijbel God vaak omschrijft als Geest, houdt dit in dat de werkelijke mens inderdaad de gelijkenis is van Geest, niet van de stof.
Hoe kan dit begrip van de geestelijke mens nu conflicten uit de weg ruimen? Hoe kan het oorzaak zijn dat goedheid en liefde in ons dagelijks leven komen?
Door ons in staat te stellen iemands ware wezen te zien en te ontdekken in de geestelijke eigenschappen die hij tot uitdrukking brengt, zoals edelmoedigheid, intelligentie en blijmoedigheid. Deze eigenschappen zijn niet lichamelijk. Ze zijn deel van de goddelijke natuur en aanwezigheid, die door de mens heen straalt, zoals het zonlicht door de vensterruit schijnt. 
Maar wat moeten we nu aan met die onaardige mensen die geen goddelijke eigenschappen tonen - alleen maar slechte. Hoe kunnen we hen liefhebben? Op dit punt van de Wetenschap  krijgen we te maken met De Gulden Regel. We concentreren onze gedachten op wat de geestelijke mens, de uitdrukking van God, is en weten dat die eigenschappen in werkelijkheid aanwezig zijn, ook al blijkt daar niets van. De Gulden Regel eist van ons dat we liefhebben, door de sluier van de stoffelijke schijn heenzien en vasthouden aan de geestelijke natuur van ieder mens. In de mate waarin we dit doen, zien we Gods geestelijke eigenschappen in onszelf en anderen tevoorschijn komen. We beginnen de geestelijke mens te ontdekken en de conflicten nemen af.

Geen opmerkingen: