woensdag 16 maart 2011

Gevangenschap

Een van de oorzaken van onze ’gevangenschap’ is dat we er een scheefgetrokken beeld van onszelf op na houden, het beeld dat we niets anders zijn dan een lichaam, met een geheel eigen, persoonlijk gemoed. Ons uiterlijk en ons karakter vormen het beeld van onszelf bijna onbewust ons hele leven lang. Het staat zo vast gegrift in onze gedachten dat we bijna niet meer merken hoezeer dat beeld onze beslissingen beïnvloedt. Dit verkeerde beeld is soms sterker dan ons verlangen en sterker dan onze hoopvolle dromen en ons optimisme. Dit verkeerde beeld van onszelf brengt vaak onze vooruitgang tot stilstand of maakt onze gelukkigste menselijke verhoudingen kapot.
We kunnen echter leren een onderscheid te maken tussen een verkeerd begrip van persoonlijkheid en onze ware identiteit. We kunnen leren begrijpen dat onze sterfelijke persoonlijkheid een onjuist beeld van onszelf is, dat suggereert dat we een mengeling van stof en geest zijn, van goed en kwaad en van leven en dood. In tegenstelling daarmee is de Christian Science opvatting van onze identiteit een helder inzicht in onze geestelijke individualiteit die de grote IK BEN, of God, Geest, tot uitdrukking brengt. Deze geestelijke individualiteit staat niet buiten haar grote bron die we God noemen en is daarvan ook niet gescheiden. We leren begrijpen dat we onlosmakelijk met God verbonden zijn en dat God met ons is. Daarom moeten wij ons niet beschouwen als een fysiek lichaam, maar als een individueel bewustzijn. En als een individueel bewustzijn hebben we een besef van de glorie en de vrijheid van het onbeperkte zijn.
Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid, blz. 223: “Vroeg of laat zullen wij inzien, dat de boeien die de mens in de eindigheid van zijn kunnen gekluisterd houden, gesmeed worden door de waanvoorstelling, dat hij in het lichaam in plaats van in Ziel leeft, in de stof in plaats van in de Geest.”

Geen opmerkingen: