dinsdag 1 maart 2011

Eeuwig leven

Leren dat leven eeuwig is.
Wat voor invloed heeft nu de wetenschap, dat leven goed en geestelijk is? Wat voor goeds zal dat hier en nu voor ons doen? Het zal ons in staat stellen iets van het feit, dat leven onsterfelijk is, nu al te bewijzen en nuttig, gelukkig en gezond leven te leiden en ook langer te leven. De mensen streven in deze tijd naar onsterfelijkheid, zoals ze dat altijd gedaan hebben. Maar zoeken ze op de juiste manier? Over het algemeen denkt men dat onsterfelijkheid betekent een leven dat begint en dan nooit meer ophoudt - een eindeloos stoffelijk leven. Maar een stoffelijk leven is een sterfelijk leven. Maar het werkelijke leven is het leven dat geheel en al goed en geestelijk is en dat voor eeuwig voortduurt. Werkelijk leven wordt niet in de stof gevonden, evenmin als intelligentie in de hersenen. Leven, werkelijk leven, is datgene wat is, nu en voor altijd. En het leven van de mens, de ware mens, is de individuele uitdrukking van dit oneindige, goddelijk Leven, God. De mens is dus niet iets waardoor Leven tot uitdrukking gebracht wordt; de mens is die uitdrukking zelf. Christus Jezus zei: “En dit is het eeuwig leven, dat zij u kennen, den waarachtigen God, en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt” (Joh. 17:3).

Geen opmerkingen: