dinsdag 22 februari 2011

Werkwijze

Veel te vaak wordt er tijd besteed aan het proberen de onwerkelijkheid van het kwaad te doorgronden. Hoe weinig tijd wordt er besteed om in plaats daarvan de werkelijkheid van het goede te aanvaarden met vreugde. In de eerste situatie zal weinig succes geboekt worden als men zich op het negatieve richt. Een goede manier om je van deze verkeerde werkwijze los te maken is om steeds opnieuw gevallen van genezing in herinnering te roepen, waarin zonde moest wijken voor juist denken, ziekte voor welzijn, smart voor troost en gebrek voor overvloed en deze gevallen steeds voor ogen te houden. Het erkennen van deze voorbeelden van genezing, onverschillig wie deze ervaren heeft, versterkt het geloof van hen, die hard aan de weg timmeren naar de overwinning. In de mate waarin men zich bezighoudt met de werkelijkheid en de macht van het goede, zal men de nietsheid van het kwade ervaren en de bewijzen van disharmonie zullen verdwijnen. De werkelijkheid en macht van het goede komt dan tot uiting in leven en welzijn. Door begrijpen van het geestelijk zijn komt dit binnen het bereik van de mensheid. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 353: “Volmaaktheid ligt aan de werkelijkheid ten grondslag.” Geestelijk begrijpen van de Waarheid van het zijn is de rots die aan allen een veilig steunpunt zal bieden.

Geen opmerkingen: