vrijdag 25 februari 2011

Weerspiegelen

De methode van genezing zoals in Christian Science wordt toegepast is gebaseerd op een begrijpen van God als atijd tegenwoordige Liefde. Het treedt in werking wanneer wij God weerspiegelen in oprechte liefde voor elkaar. Wij moeten allen onze medemens liefhebben als Gods volmaakte geestelijke idee en hem met tederheid en liefde bejegenen. Door dit dagelijks en voortdurend te doen laten wij de waarheid van God en  de volmaakte geestelijke mens in ons bewustzijn binnen. Wanneer wij God boven alles liefhebben, zien we zoals Hij ziet. We zien het heelal en de mens als volmaakte weerspiegeling van God, het goddelijk Beginsel, Liefde.  Dan wordt helder en duidelijk het verband gezien van Gods grootheid en de eenheid van de mens en Hem.
We zien de volmaakte goddelijke uitdrukking van God in onszelf en onze naasten. Het getuigen en erkennen van de goddelijke Liefde brengt God nader tot ons en Hij wordt ons dierbaarder.
De goddelijke Liefde wordt altijd in liefde weerspiegeld. Alles wordt erdoor verlicht en alles wordt erdoor gezegend. Mrs. Eddy, de grondlegster van Christian Science,  zegt in The First Church of Christ, Miscellany, blz. 247: “Het weinige dat ik tot stand gebracht heb is geheel gedaan door Liefde, door onzelfzuchtige, geduldige, onwankelbare tederheid.”

Geen opmerkingen: