maandag 14 februari 2011

Vreugde

Op bldz. 76 van Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy: “De zondeloze vreugde - de volmaakte harmonie en onsterfelijkheid van het Leven, dat onbegrensde goddelijke schoonheid en goedheid bezit, zonder een enkel gevoel van lichamelijk genot of pijn - vormt het wezen van de enig waarachtige, onvernietigbare mens, wiens zijn geestelijk is.”
Van nature geeft de mens dus uiting aan blijdschap. Deze blijdschap, die zondeloos is, werkt als geneesmiddel. Bewust te zijn van God, van Waarheid, brengt bevrijding van alle verkeerde geloofswijzen in een macht, tegengesteld aan God. “Alleen zij, die berouw hebben over hun zonde en het onwerkelijke loslaten, kunnen de onwerkelijkheid van het kwaad ten volle begrijpen.” (id. blz. 339). Omdat wij weten dat het kwaad onwerkelijk is en er dus eigenlijk niets overblijft om te bevechten of te geloven, zullen wij zonde en de verzoekingen van het sterfelijk gemoed makkelijker overwinnen en loslaten.
In het leven van velen van ons komen tijden, wanneer donkere wolken het gevoel van blijdschap bijna schijnen uit te blussen en het kwade de overhand schijnt te hebben. Laten wij ons door blijdschap beschermen door bewust te zijn van het ware zijn. Dit is niet iets onmogelijks, want Gods licht houdt nooit voor één ogenblik op te schijnen. De engelen van Zijn tegenwoordigheid fluisteren Zijn tedere, bemoedigende boodschap aan ons wachtend hart toe en Liefde vormt en kneedt ons denken, zodat in een ieder van ons het kind van God, de “waarachtige, onvernietigbare mens” gezien zal worden, wiens wezen “zondeloze blijdschap” is.

Geen opmerkingen: