woensdag 9 februari 2011

Sterkte

Christus Jezus kende de waarheid omtrent God en de mens. Door dit weten vond hij altijd bescherming in God, wanneer hij behoefte had aan hulp. Mrs. Eddy zegt van Hem (Wetenschap en Gezondheid, blz. 32): “Jezus bad; hij onttrok zich aan de stoffelijke zinnen om zijn hart met klaardere, met geestelijke inzichten te verkwikken.” De stoffelijke zinnen opperden tegen hem dezelfde dwalingen als tegen ons, maar hij wendde zich steeds tot God, tot het goddelijk Gemoed, hij bevestigde en realiseerde de waarheid en als gevolg werd de harmonie hersteld. Zijn denken hoog boven de leugens van de stof en het kwade uitgeheven, ging hij rond onder de menigte, genas hen die ziek waren, reinigde de zondaren, sterkte de zwakken en gaf troost aan de treurenden. Jesus, de grootste metaphysicus en tevens de grootste geneesheer, die de wereld ooit gekend heeft, volbracht al zijn genezingswerken door zijn begrijpen van God en de mens.
Op dezelfde manier als Jezus gesterkt en verkwikt werd, kunnen ook wij die zegen deelachtig worden.  Op blz. 80 schrijft Mrs. Eddy: “Onze kracht is evenredig aan ons begrip van de waarheid en onze krachten nemen niet af, doordat wij aan de waarheid uiting geven.”
Laat hij, die gebukt gaat onder een gevoel van zwakte, zijn gedachten richten naar de waarheid omtrent de mens;  laat hij voor zichzelf vaststellen dat de mens al de de eigenschappen van God, waaronder sterkte, weerspiegelt. Laat hij deze waarheid realiseren en hij zal zijn krachten vernieuwen. Zwakte is niet een eigenschap van almachtig Gemoed, daarom kan niemand in werkelijkheid zwakte kennen. De mens weerspiegelt het oneindig Gemoed, daarom kan de mens in werkelijkheid alleen sterkte kennen.

Geen opmerkingen: