donderdag 3 februari 2011

Oven

Het komt regelmatig voor dat serieuze Christian Scientisten in zelfmedelijden vervallen en zich afvragen: “Waarom heb ik zoveel te lijden? Waarom moet ik deze ellendige evaringen doormaken?” En dan zeggen zij: “Ik leef een goed leven, ik lees en studeer en mijn hart gaat uit naar Waarheid.”
Toen de drie Joodse jongelingen in de vurige oven geworpen werden, murmureerden of klaagden zij niet en zij zeiden niet: “Wij hebben toch tot God gebeden,” of vroegen niet: “Waarom overkomt ons dit?”
Belangrijk om bij stil te staan in dit verhaal is, dat zij binnen in de vurige oven hebben aangetoond, dat het vuur hen niet verteren kon. En zo gaat het ook met ons. Wij zullen het geloof aan zonde, aan ziekte, aan alle disharmonie, moeten overwinnen en juist daar, waar wij zijn, het bewijs moeten leveren, dat geen van deze dingen ons kan beroeren. Wij kunnen deze demonstratie niet ergens anders maken. Er is geen enkele plaats, waar de bescherming van Liefde niet aanwezig is.
Op blz. 254 van Wetenschap en Gezondheid zegt Mrs. Eddy het volgende: “Indien u in uw scheepje op de steeds bewogen, maar heilzame wateren van waarheid uitvaart, zult u met stormen te kampen krijgen. Het goede in u zal gelasterd worden. Dit is het kruis. Neem het op en draag het, want hierdoor wint en draagt u de kroon.”

Geen opmerkingen: