dinsdag 15 februari 2011

Gehoorzaamheid

Een goede voorbereiding om tot het besef te komen van Gods altijd-aanwezige goedheid is, degenen die om ons heen zijn, lief te hebben, te helpen, te troosten en hen het goede geven. Christus Jezus heeft gezegd: “Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun alzo.” Er kan geen enkele twijfel bestaan over de betekenis van deze woorden. Wij gehoorzamen aan deze regel wanneer wij in onze gedachten ons niet bezighouden met het eigen-ik, dat misschien zelf slecht behandeld is, maar onze gedachten moeten gericht zijn op gehoorzaamheid, omdat dat de enige eigenschap is die ons uit dwaling leidt naar begrijpen van Christian Science.
Soms wordt beweerd dat Christian Science te abstract is en te moeilijk om te begrijpen, maar dat is niet het geval. De moeilijkheid is nooit dat men niet in staat is Christian Science te begrijpen, maar eerder dat er een onwilligheid is om datgene te doen wat vereist is.
Wij kunnen God niet vinden door over Hem te spreken, maar wij vinden Hem door volgens Zijn wil te handelen en er is geen enkele verontschuldiging om ons hieraan te onttrekken. Vroeg of laat zullen wij begrijpen dat alle zijn geestelijk is. Ons bewustzijn dan wordt zich alleen bewust van goede dingen zoals tevredenheid, vertrouwen, geluk en kundigheid, een bewustzijn dat wij op geen enkel moment afhankelijk zijn van rijkdom, leeftijd, sekse, nationaliteit of welk ander stoffelijk iets. Het goede is het onmiddellijk gevolg van het feit dat wij gedacht en gehandeld hebben overeenkomstig de regel van volstrekte goedheid en goddelijkheid.  De verloren zoon zei: “Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan”, maar voordat hij fysiek de stap deed, was hij in gedachte en wensen reeds opgestaan en zijn gedachtelijk ontwaken opende hem de weg tot het begrijpen en het openbaar-worden van het goede, dat daarop volgde.

Geen opmerkingen: