zaterdag 5 februari 2011

Geestelijkheid

Christus Jezus heeft de juistheid van zijn eigen leer proefondervindelijk bewezen; hij heeft altijd door demonstratie zijn leer bewezen. Zijn discipelen faalden soms en op een keer, toen dit gebeurde, vroegen zij Jezus wat de reden hiervan was. Hij zei: “Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten,” wat kan worden uitgelegd als, dat voor dit geval een grotere mate van geestelijk inzicht nodig was dan voor sommige andere gevallen, die zij wèl hadden genezen en dat hiervoor een nog zuiverder begrip van geestelijkheid, waarin een geloof aan leven in de stof totaal losgelaten wordt, nodig is. Met andere woorden zij moesten meer geestelijk-gezind zijn om een dergelijk geval te kunnen genezen. In dit licht gezien, is het juist om te zeggen, dat Christian Science, indien geestelijk begrepen, al de euvelen op aarde zal genezen.

Geen opmerkingen: