zondag 27 februari 2011

Gebed

Wat wordt er bedoeld met de uitdrukking oneindig, goddelijk Gemoed? Dit betekent alom tegenwoordige intelligentie die het werkelijke heelal bestuurt. Het betekent God. Is het moeilijk om dit oneindig Gemoed te begrijpen. Nee. Een heelal, dat door Gemoed geschapen is, moet wel een heelal van ideeën zijn. Het oneindig Gemoed beheerst en bestuurt Zijn heelal van ideeën onafgebroken. En de mens is, in zijn ware aard als de hoogste idee van Gemoed, altijd in staat naar de leiding van dit Gemoed, God, te luisteren.
Maar hoe kunnen wij onderscheid maken tussen de juiste leiding van het goddelijk Gemoed en de misleidende opwellingen van het menselijk gemoed - of sterfelijk Gemoed, zoals het in Christian Science vaak genoemd wordt? Het antwoord is door gebed, en door steeds meer gewend te raken aan Gods stem, als gevolg van dat gebed.
Mrs. Eddy zegt in Neen en Ja, blz. 39: “Waar gebed is niet God om liefde vragen; het is leren lief te hebben, en de gehele mensheid te omvatten in één genegenheid. Gebed is gebruik maken van de liefde, waarmee Hij ons lief heeft. Gebed maakt het verlangen in ons wakker goed te zijn en te doen. Het doet nieuwe en wetenschappelijke ontdekkingen over God, over Zijn goedheid en macht. Het leert ons duidelijker dan tevoren zien, wat we alreeds zijn en bezitten; en bovenal toont het ons, wat God is.”
Gebed stelt ons in staat de suggesties van het materiële denken tot zwijgen te brengen; en in plaats daarvan de geestelijke leiding te volgen van het oneindig, goddelijk Gemoed, dat in elke situatie ons richtsnoer is.

Geen opmerkingen: