maandag 28 februari 2011

Dezelfde

God boven alles lief te hebben betekent dat we ons te allen tijde en in alle omstandigheden tot Hem wenden voor zover we Hem begrijpen. Ik heb God leren kennen als Liefde, almachtige, alomtegenwoordige, alwetende goddelijke Liefde - mijn altijd bereikbare Vader-Moeder. Ik heb leren begrijpen dat Hij niet de maker van het kwaad is daar ergens in de verte, die klaar staat om te veroordelen, of te redden. Hij is niet de maker van het kwaad en legt ons niet het kwaad op - God is de substantie van al het goede. Als we ons tot hem wenden in liefde en vertrouwen - dat wil zeggen, in gebed - dan nemen we daarmee de eerste stap om God boven alles lief te hebben.
Wanneer we ons dan ook tot God wenden en Hem liefhebben met geheel ons hart, wordt er altijd geestelijk voor ons gezorgd, worden we geestelijk van alles voorzien, wat de behoefte ook is. Niets kan de onverbroken verhouding van God met de mens ongedaan maken, niets kan er komen tussen de goddelijke Liefde en de uitdrukking van die Liefde, tussen het goddelijk Beginsel en de goddelijke idee, de mens. Dus geen boosaardigheid, geen jaloezie of trots van buiten af kan mij deren. De goddelijke Liefde is rondom mij. Het goddelijk Beginsel beschermt zijn kinderen altijd en zorgt voor ze. Christian Science leert dat de goddelijke Liefde, die altijd voor iedereen zorgt en het nooit dwalend goddelijk Beginsel, één en dezelfde zijn.

Geen opmerkingen: