donderdag 24 februari 2011

Demonstratie

Christus Jezus, onze grote Weg-bereider, sprak en handelde zoals hij deed, omdat hij wist, dat de mens het volmaakte kind van God is. De Evangelie-verhalen uit het Nieuwe testament tonen ons, dat Jezus gedurende zijn hele loopbaan, zich tot taak gesteld had te bewijzen, dat de mens het kind is van God, de Vader. Hoe groot was zijn heerschappij over alle vormen van dwaling! Alle ziekte heeft hij genezen: melaatsheid, verlamming, verbloeding, doofheid, blindheid, kreupelheid, koorts. Hoe helder was Jezus’ geestelijke visie. Hoe duidelijk zag hij de eenheid van de mens met God. En hoe vurig bad hij, dat dit begrijpen van het werkelijke zijn onder de mensen gevestigd zou worden. Gedurende de jaren van zijn verblijf op aarde, had hij steeds de demonstratie voor ogen, die hij voor zichzelf zou moeten maken: het bewijs te geven, dat zijn leven onvernietigbaar, onsterfelijk was. Zijn opstanding werd het hoogtepunt van het wonderbaar, verlicht, geestelijk begrijpen van Christus Jezus. Zijn hemelvaart boven alle stoffelijk geloof uit, was het onvermijdelijk gevolg van dit begrijpen. God is het oneindig en volmaakt Gemoed en de werkelijke mens bestaat als de volmaakte idee van Gemoed. Dit ware geestelijke begrip van de volmaakte God en de volmaakte mens is de basis van elke demonstratie in Christian Science.

Geen opmerkingen: