vrijdag 4 februari 2011

De weg

Er zijn momenten dat het moeilijk valt de weg die men moet gaan duidelijk te zien. Omstandigheden maken een verandering soms toch noodzakelijk. Wellicht staan er dan twee wegen open en moet men een beslissing nemen. Wat te doen? Ondanks het ernstig verlangen de goddelijke leiding te volgen en zich onvoorwaardelijk aan de wil van God en Zijn goddelijk plan te onderwerpen, hoort men bij de kruisweg geen stem die een aanwijzing geeft, geen leidende hand die de richting aan geeft.
Dan moet men beseffen dat er geen verkeerde weg bestaat voor hem die goed of goddelijk wordt geleid. God heeft niets te maken met het sterfelijk begrip van plaats en werk. Van het hoogste standpunt uit beschouwd is er slechts één weg. In Miscellaneous Writings (blz. 359) zegt Mrs. Eddy: “De weg is de absolute goddelijke Wetenschap: bewandel die weg, maar bedenk dat de Wetenschap stap voor stap wordt aangetoond, en ons aantonen komt slechts op een hoger peil, naarmate wij hoger stijgen op de trap des levens.”
De weg is dus, het leven zo te leven, dat iedere gedachte, ieder woord en iedere daad, er toe dienen God te verheerlijken; dat wil dus zeggen, slechts één doel, één wens te hebben - Hem beter te begrijpen, en door iedere beproeving en verleiding “hoger te stijgen op de trap des levens.” Waar wij ook zijn, wat ook ons werk mag wezen, wij hebben in Christian Science de geestelijke zekerheid, dat de bedoelingen van God hier en overal worden uitgedrukt.

Geen opmerkingen: