dinsdag 1 februari 2011

Dankbaar

“Looft de Heere.” “Verblijdt en verheugt u.” Werkelijk honderden van zulke aanwijzingen, woorden over dankbaarheid, vreugde en blijdschap - worden in de Bijbel gevonden. Ook in Wetenschap en Gezondheid worden door Mrs. Eddy termen van dankbaarheid, vreugde, verheugd-zijn, blijdschap en dergelijke meermalen gebruikt.  Ook schrijft zij op blz. 406: “De Bijbel bevat het voorschrift voor alle genezing.” Daarom is het zeker de moeite waard de voorgeschreven gedachteprocessen uit de Bijbel ernstig te overdenken en deze vreugdevolle eigenschappen van uur tot uur in ons denken tot uitdrukking te brengen.
Wanneer iemand schijnbaar bestormd wordt door problemen, en stoffelijke geloofwijzen luid om erkenning roepen, lijkt het temidden van de moeilijkheden bijna onmogelijk een reden te vinden voor vreugde en dankbaarheid. Neerslachtigheid komt om de hoek kijken en wij zien dan geen reden om te danken. Is niet alles verkeerd gegaan? Onze vrienden blijken onvriendschappelijk te zijn, de baan van ons dromen lijkt niet voor ons weggelegd, oneerlijkheid in zaken door collega’s, fysieke kwalen kwellen ons. Maar juist dan is het de tijd onze oren te sluiten voor deze mesmerische inblazingen en te beginnen met het veranderen van onze gedachtegang. Wat we het meest nodig hebben op zo’n ogenblik is onze gedachten naar God te wenden en daarbij het goede te overpeinzen en de bewijzen ervan in onze ervaring. Maar hoe, vraagt iemand misschien? Wij kunnen beginnen met dankbaar te zijn voor het feit dat God er is, want het goede is, dat God er is.
Verder kunnen we de lijst zelf uitbreiden:
Ik ben dankbaar dat ik gekleed ben met de wapenrusting Gods
Ik ben dankbaar dat liefde nooit faalt, want God is Liefde
Ik ben dankbaar voor de blijheid welke door niemand van mij weggenomen kan worden
enz. enz.

Geen opmerkingen: