zaterdag 29 januari 2011

Zoon van God

De werkelijke mens weerspiegelt steeds de harmonie, die een kenmerk is van het heelal van God. En op deze gemoedstoestand kan nooit inbreuk worden gemaakt door een gedachtebeeld van welke ziekte of zonde dan ook; daardoor is harmonie blijvend. Gezondheid is slechts de uitdrukking van die harmonie en haar juiste ideeën. Iedere geestelijke idee staat bovendien in juiste verhouding tot alle andere ideeën. En hierdoor kan er geen disharmonie zijn. Alle ideeën blijven onder het bestuur van de goddelijke wet, die onveranderlijk is en ononderbroken werkt. Zodoende is gezondheid de oorspronkelijke en voortdurende toestand van de mens. Wordt dit feit eenmaal in zijn ware betekenis begrepen, dan herstelt en bevestigt het ‘t ware gevoel van gezondheid, dat stervelingen schijnt te ontbreken.
Mrs. Eddy zegt in Miscellaneous Writings blz. 183: “De mens is Gods beeld en gelijkenis; wat voor God mogelijk is, is voor de mens, als Gods weerspiegeling, ook mogelijk.” Dit inzicht maakt een einde aan het geloof in welke vorm dan ook, dat de vermogens van de mens beperkt zijn. Wat ons beperkt en onvolkomen toe schijnt is niets anders dan het gevolg van een gebrek aan kennis van de natuur en de aard van de mens, betreffende datgene, wat hem als zoon van God, toebehoort. Naargelang we deze stand van zaken beseffen, en een beroep doen op ons goddelijk recht zullen beperkingen van ons afvallen en dit zal in dezelfde mate plaats hebben, waarop ons inzicht in helderheid toeneemt.

Geen opmerkingen: