woensdag 19 januari 2011

Voorbeeld

In vroegere jaren heeft Christian Science door haar tegenstanders bekendheid gekregen en deze tegenstand is voor ons aanleiding geweest tot vooruitgang. Nu is eigenlijk de tegenstand verminderd en is er een soort negatieve gedachten-toestand voor in de plaats gekomen. Tegenwoordig is er onder niet-Scientisten in het algemeen niet zozeer verzet; het is meer, dat gevoel van belangstelling ontbreekt. Onder deze omstandigheden is het nodig, op onze hoede te zijn voor het feit dat onverschilligheid voor Christian Science van de zijde van het publiek geen aansporing voor ons is; wij zijn nu veel meer geneigd het goeddoen moe te worden. Onverschilligheid, juist beschouwd, is een duidelijk te onderscheiden dwaling, die we onder ogen moeten zien en die verdreven dient te worden. Het is niets nieuws, maar het is op het ogenblik de algemene tendens.
Jezus zei: “Mijn spijs is, dat Ik doe den wil van Hem Die mij gezonden heeft, en Zijn werk volbreng” (Joh. 4:34). Zijn enig verlangen was, het goede te doen zo als het hem werd geopenbaard. Bij hem was al het andere ondergeschikt aan dit eenvoudige verlangen dat hem geheel vervulde.
Hierin, evenals in andere opzichten, biedt Christus Jezus ons het volmaakte voorbeeld. Wij moeten daarom net als hij, ons aan het goede wijden, vol levendige belangstelling voor elke gelegenheid die zich aan ons voordoet. Zoals Jezus en ook Mrs. Eddy hebben verklaard, is de allerbeste aanmoediging of beweegreden liefde voor God en onze naaste.

Geen opmerkingen: