maandag 24 januari 2011

Tong

“Heere, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen.” Deze bede, door de Psalmdichter uitgesproken heeft een diepe betekenis. Ook lezen wij in Psalmen: “Ik zal mijn wegen bewaren, dat ik zondige met mijn tong.” Het is zeker de moeite waard om te overdenken waarin het ‘zondigen met de tong’ bestaat. Spraak is zeker een machtig werktuig ten goede of ten kwade. Niemand kan de invloed of gevolgen berekenen van het uitgesproken woord. Hoe vaak zijn grote veranderingen teweeg gebracht door een kort gezegde of heeft het ingrijpend invloed gehad op de individuele gedachtengang.
Daarom is het erg belangrijk de deur van onze lippen met wijsheid en liefde te behoeden en te bewaken. Waarschijnlijk kan een ieder van ons voorbeelden voor de geest halen, waar ons antwoord op een woord van kritiek op een persoon of toestand anders geweest zou zijn, als wij zouden hebben gewacht, totdat Waarheid onze gedachten gevormd en ons spreken bestuurd zou hebben.
Wanneer onze woorden de aandacht vestigen op het kwade, dit aandikken of persoonlijk maken, kunnen wij dan zeggen dat zij onschuldig of onschadelijk zijn? Hij die in de ware zin een denker is, weigert datgene te onderschrijven wat onlogisch is, of die dingen uit te buiten, waarvan hij weet, dat zij in werkelijkheid geen grondslag hebben. Hij laat zich niet in met of neemt niet deel aan nutteloze gesprekken over alles wat vergankelijk en onwerkelijk is. Want hij weet dat onharmonische toestanden, hetzij van hemzelf of van anderen, evenmin “nieuws” zijn als een foutieve berekening in de wiskunde “nieuws” zou zijn.
Op bldz. 146 van The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany schrijft Mrs. Eddy: “Een Christian Scientist geeft uiting aan hetgeen harmonisch en eeuwig is en aan niets anders. Hij legt het volle gewicht van zijn denken, van zijn tong en zijn pen op de goddelijke weegschaal van het zijn aan de zijde van gezondheid en heiligheid.”
Laat ieder van ons, voordat hij de woorden uit, die hem op de lippen komen, zich afvragen of deze “het volle gewicht van zijn denken, zijn tong en zijn pen” leggen “op de goddelijke weegschaal van het zijn.”

Geen opmerkingen: